10
JAN
2014

Losloopgebied Park NoordEnd

De VrijeLijst heeft een motie ingediend, die vreemd is aan de orde van de dag, en de gemeenteraad rechtstreeks vraagt om uit te spreken dat zij B en W van Castricum opdraagt het losloopgebied met rust te laten, en het dossier NoordEnd te sluiten. Motie:Losloopgebied Park NoordEnd
Bad Authentication data.