16
AUG
2021

Algemene beschouwingen 2021

Voor de laatste keer algemene beschouwingen in deze, onze, raadsperiode. Een mooi moment om te reflecteren op ons groot experiment, het Raadsprogramma. Experiment RaadsprogrammaHeeft het gefunctioneerd? Zijn wij, de raad, er beter door gaan functioneren? En, de meest belangrijke...
02
FEB
2021

Algemene Beschouwingen 2019

Samenwerking met behoud van de lokale stem De VrijeLijst complimenteert het college met de eerste op het raadsprogramma gestuurde kadernota. Gelijktijdig ook complimenten aan de BUCH werkorganisatie voor het maken van vier kadernota’s voor vier verschillende...
02
FEB
2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Het jaar 2020 was een vreemd jaar. Corona kwam, bleef, ging weg, kwam terug en bleef nog even langer. Meerdere malen stonden wij op het punt u uit te nodigen voor een Algemene Ledenvergadering en evenzovele keren hebben wij de dit uitgesteld. Onze fractie...
02
FEB
2021

Jaarverslag 2019

BESTUURSVERSLAG 2019Onze fractie en wethouder Ron de Haan hebben in 2019 veel geleerd. De communicatie tussen de fractie en de wethouder verbeterde. Bärbel Böhling, Reinaud van de Fliert, Paulien Zwikker en Tim de Heer vormde de fractie van de VrijeLIjst. Het besturen op basis...
02
FEB
2021

Jaarverslag 2018

BESTUURSVERSLAG 2018 2018 was een verkiezingsjaar. De verkiezingscampagne, met o.a. de flessenpost, werd door veel leden ondersteund. Dat was geweldig. Het resultaat was er naar. We stegen van 1 naar 2 zetels. Tijdens de formatie hebben we ingezet op bestuurlijke vernieuwing, met...
28
JAN
2020

Natuur inclusief bouwen

Huisje, boompje, beestje – de natuur hoort erbij in Castricum!De gemeenteraad heeft ingestemd! In Castricum, Bakkum, Akersloot, Limmen en de Woude wordt toekomstig ‘natuurinclusief gebouwd’! Op initiatief van De Vrije Lijst is in samenwerking met andere fracties...
01
NOV
2019

Algemene beschouwingen begroting 2020

Algemene beschouwingen begroting 2020 Geachte raadsleden, college en luisteraars op de tribune en de radio, Kijkend naar de begroting voor 2020 gaat het goed met onze gemeente. Castricum met haar 36.000 inwoners heeft – vergeleken met andere gemeentes – een ruim...
31
OKT
2019

Verslag Algemene Leden Vergadering

Verslag Algemene Leden Vergadering Opening/mededelingen De voorzitter heet de leden welkom en opent de algemene leden vergadering. De voorzitter constateert dat er voldoende leden aanwezig zijn en voldoende volmachten door het bestuur zijn ontvangen om over het jaarverslag 2018...
25
JAN
2019

Een spreekbuis voor alle betrokkenen op Duin en Bosch

De bouwontwikkelingen op het Duin en Bosch terrein vorderen gestaag. Maar lang niet altijd vallen de plannen in goede aarde bij de bewoners. Achterdochtig kijken betrokken partijen naar elkaar en verwijten gaan heen en weer. En dat terwijl er ook veel goed gaat en het nog steeds...
04
JUL
2018

Het nieuws ligt op straat

https://www.noordhollandsdagblad.nl/kennemerland/ron-de-haan-wethouder-castricum Een bekend Hollands gezegde luidt dat het nieuws op straat ligt. Het woord is aan de gemeenteraad van Castricum. Donderdag 5 juli, 19:30 uur. Openbaar debat over de voordracht van het college van B...
Bad Authentication data.