24
FEB
2014

Cor Kramer leidt dorpsgesprek

  De VrijeLijst zet de serie dorpsgesprekken voort. Woensdag 5 maart gaat lijstaanvoerder Ron de Haan op bezoek bij bewoners van het dorpshart, de Beverwijkerstraatweg en omgeving. Hij wordt vergezeld door Tino Klein, die zelf woonachtig is in Castricum Zuid, en verkiesbaar...
22
FEB
2014

Beantwoording vragen inbraakgolf

Castricum wordt sinds oktober 2013 onophoudelijk, nagenoeg dagelijks geplaagd door inbraken. Dertig meldingen per maand krijgt de politie momenteel in Castricum. Dat is twee keer zoveel als de politie in perioden daarvoor gewend is. Er zijn geen bepaalde wijken die zwaarder...
21
FEB
2014

Rust keert terug in Park NoordEnd

Park NoordEnd blijft losloopgebied voor honden. Het besluit om het gebied in te perken is van tafel. Burgemeester Toon Mans mag tot 31 maart gaan bedenken hoe hij de belangen van de gebruikers van het park wil gaan dienen. Twee lange debatten en maanden van onzekerheid gingen...
19
FEB
2014

De VrijeLijst scoort 77%

Een raadsfractie met (tot 19 maart) slechts 1 zetel in de Gemeenteraad, en toch het meeste rendement. Dat overkomt onze partij. Bij 423 van de 547 voorstellen die de afgelopen 4 jaar voorgelegd zijn aan de Gemeenteraad van Castricum, was de instemmende inbreng van ons raadslid...
19
FEB
2014

Raadsbesluiten

Goed initiatief van collega Marcel Steeman om met uiterste precisie het stemgedrag van raadsleden en politieke partijen in Castricum in beeld te brengen. Vier jaar raadsbesluiten op rij. Knap werk; met een leuke persoonlijke payoff aan mijn adres: zeg maar ‘ja’ tegen het...
15
FEB
2014

Doorstart ReaktGroep

De ergste kou lijkt uit de lucht. De ReaktGroep in Castricum (30 werknemers) lijkt een doorstart te maken nu Parnassia Bavo Groep op Duin en Bosch de taken en functies overneemt van de organisatie die in staat van faillissement was. De cliënten blijven onderdak en de werknemers...
15
FEB
2014

Nog meer winkels Geesterduin slecht voor dorpshart

Castricum heeft een overschot aan winkelruimte. Al zolang hij raadslid is zet ons raadslid Ron de Haan zich in voor meer beleving van het dorpshart. Daar kunnen winkelfuncties en cultuur elkaar versterken. Beter, dan nog meer winkels toevoegen aan de winkelformule op Geesterduin.
15
FEB
2014

De opkomst én ondergang van een bungalowpark

Raadslid Peter Verduin zet zich al meer dan 14 jaar in voor de bescherming en behoud van de kwaliteiten van het buitengebied in Castricum. Hieronder zijn heldere analyse over de planpresentatie van het bungalowpark op de Zanderij.
15
FEB
2014

Reactie op Nieuwsblad voor Castricum

De redactie van het Nieuwsblad voor Castricum vindt op de site dichtbij.nl dat De VrijeLijst als partij die voor toeristische initiatieven staat ‘een opmerkelijke draai’ maakt door de plannen voor 200 vakantiebungalows op de Zanderij af te wijzen. Van een draai is...
13
FEB
2014

Regie Zanderij hoort bij Raad

Niet Landal Greenparks, maar de Gemeenteraad van Castricum moet kaders stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een bungalowpark op de Zanderij achter het NS station. ‘De Zanderij is van Castricummers, niet van een multinational’. De VrijeLijst komt met deze...
12
Bad Authentication data.